adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
12 2020
kategoria:
Aktualności
Kwalifikacja wojskowa 2020
Kwalifikacja wojskowa 2020

Na podstawie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku Burmistrz Miasta Czeladź informuje, że kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu będzińskiego przeprowadzona zostanie w Będzinie przy ul. Promyka 26 (budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) w dniach od 11 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r. w godzinach 8.00-16.00

Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku oraz wydanie wojskowego dokumentu tożsamości jakim jest książeczka wojskowa.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

  1. Mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  4. Kobiety urodzone w latach 1996 –2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest poinformować o tym burmistrza pod numerem kontaktowym (32) 76 37 918 lub (32) 76 37 930.

Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed powiatową komisją lekarską. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Kwalifikację Wojskową na terenie powiatu będzińskiego przeprowadza
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
ul. Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 261124608
fax. 261124607

strona internetowa: www.wkubedzin.wp.mil.pl

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez WKU w Będzinie rozpoczyna się 10 lutego i potrwa do 28 kwietnia.

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Czeladź

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry