adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
05 2021
kategoria:
Aktualności

Plan  Adaptacji  Miasta  Czeladzi  do  zmian  klimatu  do roku  2030  powstał  w  odpowiedzi  na  jeden z najważniejszych  problemów  ochrony środowiska,  jakim  są  zmiany  klimatu  i  potrzeba  adaptacji  do skutków  tych  zmian.  Plan  wskazuje  wizję,  cel  nadrzędny  oraz  cele  szczegółowe  adaptacji  miasta  do zmian  klimatu,  jakie  powinny  zostać  osiągnięte  poprzez  realizację  wybranych  działań  adaptacyjnych w czterech   najbardziej   wrażliwych   sektorach/obszarach   miasta,   to   jest   w   zakresie   zdrowia publicznego/grup wrażliwych, gospodarki wodnej, transportu oraz gospodarki przestrzennej miasta.

Podstawą  opracowania  Planu  Adaptacji  były  porozumienie  Gminy  Miejskiej  Czeladź  z  Ministerstwem Środowiska  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu,  oferta  Wykonawcy złożona w  postępowaniu przetargowym  oraz  Podręcznik  adaptacji  dla  miast - wytyczne  do  przygotowania  Miejskiego  Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Plan  Adaptacji  jest  powiązany  z  dokumentami  poświęconymi  adaptacji  do  zmian  klimatu  szczebla międzynarodowego,   wspólnotowego   i  krajowego,  a  także  dokumentami  regionalnymi.  Działania adaptacyjne są spójne z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wpisują się także       w politykę rozwoju Czeladzi wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych obowiązujących w mieście.

Plan Adaptacji ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska  ekstremalne  oraz  zwiększenie  potencjału  do  radzenia  sobie  ze  skutkami  tych  zjawisk  i  ich pochodnych.

Plan Adaptacji Klimatu.

Załączniki do planu adaptacji

  • Załącznik nr. 1 - Lista interesariuszy.
  • Załącznik nr. 2 - Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta.
  • Załącznik nr. 3 - Materiały graficzne.
  • Załącznik nr. 4 – Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Czeladzi do zmian klimatu do roku 2030.
  • Załącznik nr. 5 – Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Plan Adaptacji Klimatu.pdf 21-04-22 11:42 0.94MB pobierz plik: Plan Adaptacji Klimatu.pdf
pdf Załącznik nr. 1 - Lista interesariuszy.pdf 21-04-22 11:42 145.92KB pobierz plik: Załącznik nr. 1 - Lista interesariuszy.pdf
pdf Załącznik nr. 2 - Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta.pdf 21-04-22 11:43 433.77KB pobierz plik: Załącznik nr. 2 - Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta.pdf
pdf Załącznik nr. 3 - Materiały graficzne.pdf 21-04-22 11:43 2.59MB pobierz plik: Załącznik nr. 3 - Materiały graficzne.pdf
pdf Załącznik nr. 4 – Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Czeladzi do zmian klimatu do roku 2030.pdf 21-04-22 11:43 1.18MB pobierz plik: Załącznik nr. 4 – Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Czeladzi do zmian klimatu do roku 2030.pdf
pdf Załącznik nr. 5 – Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf 21-04-22 11:43 1.68MB pobierz plik: Załącznik nr. 5 – Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry