Portal Miasta Miasta Czeladź
http://n.bip.czeladz.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Projekt-Zielona-Laweczka/idn:2655
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekt „Zielona Ławeczka”

13 2021
kategoria:
Aktualności
Projekt „Zielona Ławeczka”
Projekt „Zielona Ławeczka”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) do wzięcia udziału w organizowanym projekcie.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Przy zaangażowaniu mieszkańców, wspólnymi siłami, można wiele zdziałać – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Maksymalna wartość grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 1950 zł. W skład grantu wchodzi:

  • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
    • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł;
    • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
  • ławka parkowa – wartość 450 zł (nagroda rzeczowa).

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 1500 zł. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?
Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Na stronie konkursu www.zielonalaweczka.pl znajduje się wiele wskazówek, inspiracji, ciekawych linków i artykułów oraz informacji dotyczących projektu m.in. jak zarejestrować zespół, jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe.

WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ i DO 6 CZERWCA 2021 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.

Wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt będą mogły skorzystać z konsultacji z architektem krajobrazu, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych