do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
30 października 2019
kategoria:
Aktualności
Fiat Doblo 1.9 JTD SX
Fiat Doblo 1.9 JTD SX

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Fiat Doblo 1.9 JTD SX, typ 223, wariant: AXE1A , rok produkcji 2003, 5 miejsc, 4 drzwi ( w tym jedne przesuwne), nr rejestr. SBE 55HY , nr nadwozia ZFA22300005203092, poj. silnika 1910 cm³, olej napędowy, moc 74 kW (100 KM), skrzynia biegów manualna, lakier niebieski, przebieg- około 409 tys. km. (stan licznika: 8650 km, licznik wymieniono po przekroczeniu 400 tys. km). Samochód jest sprawny technicznie, badanie tech. ważne do 13.09.2020 r.

Wyposażenie: poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, przednie szyby elektryczne, radioodtwarzacz, ABS, komplet kół ziomowych. Samochód był wykorzystywany jako samochód patrolowy Straży Miejskiej.

Cena wywoławcza - 1 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł (słownie: sto złotych). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 listopada 2019 roku do godz. 11.00 w kasie Urzędu Miasta Czeladź lub przelewem na konto Urzędu z adnotacją "dotyczy samochodu osobowego marki Fiat Doblo”. Nr rachunku do wpłaty wadium: 33 1050 1269 1000 0008 0214 7595. Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku sprzedającego.

Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta.
2. Oferowaną cenę.
3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Oferta jest ważna jeżeli zawiera ww. dane, została złożona w terminie, oferuje cenę co najmniej wywoławczą i oferent wniósł wadium w wyznaczonym terminie.
Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu do dnia 29.10.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Urzędu Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45, 41-250 Czeladź. Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41- 250 Czeladź i oznakowana odpowiednio dla przedmiotu którego dotyczy:


"Sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo"
Nie otwierać przed 12.11.2019 r. godz. 12:00

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Otwarcie ofert: 12.11.2019 r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej nr 2 Urzędu Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45, 41-250 Czeladź. Oferenci mogą być obecni na otwarciu ofert. Oferenci mogą być obecni na otwarciu ofert.

Pozostałe informacje:
1. Przetarg jest ważny jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna ważna oferta.
2. Samochód zostanie sprzedany za  najwyższą zaoferowaną cenę.
3. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wysokość wadium) natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, bądź w innym terminie wyznaczonym przez komisję przetargową. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z zawartej umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium dla pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednakże nie później niż 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.
4. Samochód można odebrać natychmiast po wpłacie ceny nabycia.
5. Samochód można oglądać w dnich 14-15.11.2019 r. w godz. 10.00- 14.00 na terenie Urzędu Miasta Czeladź w Czeladzi przy ul. Katowickiej 45.
6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu, uzyskać można w pok. nr 309 w Referacie Administracyjnym Urzędu Miasta Czeladź, lub pod numerami telefonu 32 76 37 990, 32 76 37 974.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Administracyjny

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt FORMULARZ OFERTOWY fiat.odt 19-10-30 13:22 25.37KB pobierz plik: FORMULARZ OFERTOWY fiat.odt
doc FORMULARZ OFERTOWY fiat.doc 19-10-30 13:23 27.5KB pobierz plik: FORMULARZ OFERTOWY fiat.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H