Portal Miasta Miasta Czeladź
http://n.bip.czeladz.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Trening-sprawnosci-syren-alarmowych/idn:2969
Drukuj grafikę : tak / nie

Trening sprawności syren alarmowych

22 listopada 2021
kategoria:
Aktualności
Trening sprawności syren alarmowych
Trening sprawności syren alarmowych

We wtorek, 23 listopada  2021 r. pomiędzy godziną  9.00 a  13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

Komunikat Referatu Zarządzania Kryzysowego

Informujemy, że na podstawie § 8 punkt 3 oraz w oparciu o § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) w dniu 23 listopada 2021 r. pomiędzy godziną 900 a 13 00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W związku z powyższym, w wymienionym powyżej czasie, zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie miasta Czeladź. Emitowany będzie sygnał oznaczający odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie województwa w dniu planowanego treningu zagrażającego obszarowi województwa śląskiego, trening zostanie odwołany.

Źródło: Referat Zarządzania Kryzysowego