Portal Miasta Miasta Czeladź
http://n.bip.czeladz.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Uwaga-Deratyzacja/idn:2657
Drukuj grafikę : tak / nie

Uwaga! Deratyzacja!

14 2021
kategoria:
Aktualności
Uwaga! Deratyzacja!
Uwaga! Deratyzacja!

Przypominamy, że zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Czeladź będzie przeprowadzona powszechna akcja deratyzacji.

Zasady przeprowadzania deratyzacji na terenie gminy Czeladź:

 1. Ustala się termin przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy Czeladź:
  od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2021.
 2. W przypadku stwierdzenia konieczności wydłużenia terminu określonego w pkt 1. lub przeprowadzenia akcji w dodatkowych terminach, decyzję podejmie Burmistrz Miasta Czeladź po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Akcja deratyzacji polega na jednorazowym i jednolitym wyłożeniu trutki w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych, magazynach, w placówkach służby zdrowia, oświaty, handlowych, gastronomicznych, gospodarstwach rolnych, sieciach kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych i wszystkich innych miejscach, gdzie możliwe jest przebywanie gryzoni.
 4. Właściciele nieruchomości przed przystąpieniem do akcji tj. do dnia 15 kwietnia zobowiązani są do oczyszczania z wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych posesji i innych wyżej wymienionych miejsc oraz zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki.
 5. W czasie wykonywania czynności związanych z deratyzacją należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji poszczególnych trutek. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać bez opieki. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie:
  „UWAGA TRUCIZNA”.
  Po 30 kwietnia należy usunąć pozostałą trutkę i oczyścić administrowane nieruchomości.
 6. Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i kontrolą wykonania, przeprowadzać mogą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Czeladzi, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Straży Miejskiej.

 

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych