adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Edukacja Rekrutacja do szkół i przedszkoli Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych

Do klas I publicznych szkół podstawowych przyjmowane są dzieci:

 • siedmioletnie (urodzone w roku 2015) objęte obowiązkiem szkolnym
 • sześcioletnie (urodzone w roku 2016) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutację do klasy I publicznej szkoły podstawowej przeprowadza szkoła, która dysponuje wolnymi miejscami.
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami i odpowiadającą im liczbą punktów określonymi w uchwale nr XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj.:

 • rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole – 20 pkt.
 • najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy – 10 pkt.
 • miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły – 5 pkt.

Wnioski można pobrać ze stron internetowych placówek oświatowych oraz w sekretariacie szkoły.


Ważne terminy

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.

 • 28 lutego–14 marca 2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
 • 22 marca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 23 marca–1 kwietnia 2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
 • 5 kwietnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • 4–10 maja 2022 r. – termin postępowania uzupełniającego
 • 27 maja 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 30 maja–6 czerwca 2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
 • 7 czerwca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zb_20_2022.pdf 22-01-24 09:20 107.24KB pobierz plik: zb_20_2022.pdf
pdf akt 455 2017 SP.pdf 22-01-24 16:30 186.84KB pobierz plik: akt 455 2017 SP.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry