adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.

PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI 7-LETNICH Z OBWODU SZKOŁY

Przyjmowanie zgłoszeń o przyjęcie dzieci 7-letnich (urodzonych w 2011 roku) zamieszkałych w obwodzie do I klasy szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie od 1 lutego do 15 marca 2018 roku w poszczególnych szkołach.

Druki zgłoszeń o przyjęcie są dostępne w szkołach. Listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości przez 
komisje rekrutacyjne w każdej placówce 21 marca 2018 r. Po potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w dniach 22-26.03.2018 r., listy kandydatów przyjętych zamieszkałych w obwodzie komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podadzą do publicznej wiadomości 28 marca 2018 r.

 

PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI 7-LETNICH SPOZA OBWODU SZKOŁY

Dzieci 7-letnie (urodzone w 2011 r.) zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej wybranej szkoły podstawowej po ogłoszeniu listy uczniów przyjętych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole – 20 pkt.
najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy – 10 pkt.
miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły – 5 pkt.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci spoza obwodu do I klasy szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie od 29 marca do 9 kwietnia 2018 roku w poszczególnych szkołach.

Druki wniosków o przyjęcie są dostępne w szkołach. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 17 kwietnia 2018 r.

Po potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w dniach 18-25-04.2018 r., listy kandydatów przyjętych spoza obwodu komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podadzą do publicznej wiadomości 27 kwietnia 2018 r.


PRZYJĘCIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI 6-LETNICH

Dyrektor szkoły podstawowej na podstawie wniosku rodziców przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (urodzone w roku 2012), zamieszkałe w obwodzie lub spoza obwodu, które:

korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Terminy składania dokumentów o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry