adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

  Rodzic/opiekun prawny dziecka uczęszczającego do danego przedszkola publicznego obowiązany jest złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu na kolejny rok szkolny, w terminie od 17 do 26 lutego 2021 r. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce
  w danym przedszkolu i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.
  Druki deklaracji można pobrać ze stron internetowych przedszkoli oraz w każdej placówce.

 2. Rekrutacja do przedszkoli publicznych

  Do przedszkoli publicznych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Czeladź korzystające z prawa do edukacji przedszkolnej oraz zobowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci 6-letnie).
  Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach 2015-2018) zamieszkałe na terenie gminy nieuczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę, a chcące korzystać z możliwości wychowania przedszkolnego lub z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 podlegają rekrutacji.
  Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodzica/ opiekunów prawnych. Rodzic/ opiekun prawny może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi załącznikami, maksymalnie do trzech wybranych placówek wychowania przedszkolnego, zaznaczając we wniosku przedszkole:
  • pierwszego wyboru
  • drugiego wyboru
  • trzeciego wyboru


   W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) tj.
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

   Ww. kryteria mają jednakową wartość.
   Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów.
   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia zawarte są w Uchwale nr XXXIII/444/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2017 r.
   w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


 3. Ważne terminy

  Terminy składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2021/2022 określa Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.

  • 17-26 lutego 2021 r. – składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego
  • 1-19 marca 2021 r. – rekrutacja do przedszkoli publicznych
  • 7 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 8-22 kwietnia 2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
  • 23 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


  • 20-28 maja 2021 r. – termin postępowania uzupełniającego
  • 7 czerwca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 8-14 czerwca 2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
  • 15 czerwca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf akt 444 2017 PP.pdf 21-01-28 13:11 188.39KB pobierz plik: akt 444 2017 PP.pdf
pdf zb_14_2021-1.pdf 21-01-28 13:11 103.63KB pobierz plik: zb_14_2021-1.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry