adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Edukacja Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci 2,5-letnie. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka 2,5-letniego mogą ubiegać się o jego przyjęcie do przedszkola publicznego, po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Dziecko może wziąć udział w rekrutacji, w postępowaniu uzupełniającym, które przeprowadzane jest po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

  Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat.  Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 2. obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończyło 6 lat, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z art. 36 pkt. 2 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

  Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych w szkołach podstawowych.

  Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym oraz terminy rekrutacji określa organ prowadzący.

  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego kandydata.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry