adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.

 

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej  zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów dowozu dziecka do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, o składanie Wniosku o zwrot kosztów dowozu wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami i klauzulą informacyjną RODO, do Urzędu Miasta Czeladź – Referat Edukacji, pok. 408, ul. Katowicka 45.

Rodzice zainteresowani tą formą przewozu powinni złożyć w Wydziale niżej wymienione dokumenty:

  • Wniosek o zwrot kosztów dowozu - wniosek na rok szkolny 2020/2021
  • Kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - (aktualne)
  • Kopię dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego przez rodzica/opiekuna prawnego do zapewnienia przewozu dziecka/ucznia
  • Dokument potwierdzający spalanie na 100 km, wg danych producenta samochodu (np. kserokopia świadectwa zgodności WE wskazanego pojazdu lub zaświadczenie od producenta pojazdu ze wskazaniem nr VIN o średnim zużyciu paliwa w jednostkach na 100 km – cykl łączony)
  • Upoważnienie właściciela samochodu do użytkowania pojazdu przez rodzica/prawnego opiekuna w przypadku, gdy rodzic/opiekun użytkuje pojazd, który nie jest jego własnością
  • Oświadczenie właściciela samochodu o wykorzystaniu pojazdu do dowożenia dziecka wraz z opiekunem do placówki
  • inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, jeśli będą wymagane

WNIOSKI należy składać w terminie do 14 sierpnia 2020 r.

Zasady zwrotu kosztów dowozu

  • Umowa o zwrot kosztów dowozu zawierana jest pomiędzy Burmistrzem Miasta Czeladź, a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
  • Zwrot kosztów wypłacany jest za dni obecności dziecka w szkole w dni nauki szkolnej, począwszy od dnia podpisania umowy.
  • Wysokość zwrotu obliczana jest na podstawie Art. 39a pkt. 2 ustawy Prawo oświatowe

Osoba koordynująca zwrot kosztów dowozu:
Referat Edukacji - Anna Pasieka, pok. 408, tel. 32 76 37 988  e-mail:

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc WNIOSEK o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego rok szkolny 2020 2021.doc 20-07-31 08:38 73.5KB pobierz plik: WNIOSEK o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego rok szkolny 2020 2021.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry