do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.

Informacja dla rodziców uczniów klas III i VI uczęszczających do szkół podstawowych w Czeladzi w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów z obecnych oddziałów klas III i VI do oddziałów klas IV i VII nowo tworzonych szkół podstawowych powstałych z przekształcenia Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi 

 

 

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Czeladź w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Czeladź do nowego ustroju szkolnego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi.

 

W Czeladzi funkcjonują sieci placówek oświatowych ustalone przez Radę Miejską w Czeladzi. Uchwałami Rady Miejski w Czeladzi w 2004 roku zostały ustalone plany sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę. W 2014 roku, uwzględniając zmiany w ustawie o systemie oświaty, Rada Miejska uchwałą zaktualizowała sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Czeladź. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów została tak ustalona, aby wszystkie dzieci zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku nauki jak najbliżej miejsca zamieszkania. Obecnie Gmina Czeladź jest organem prowadzącym dla 7 przedszkoli, 3 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 1 zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówki oświatowe na terenie Czeladzi, dla których organem prowadzącym jest gmina Czeladź:

Żłobek

Przedszkola:

Szkoły podstawowe:

Gimnazja:

Na terenie Czeladzi znajdują się także placówki oświatowe, dla których gmina Czeladź nie jest organem prowadzącym:

Czeladź wyróżniona - zdobyliśmy certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz certyfikat nadzwyczajny „Primus”

12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Przedstawiciele władz Czeladzi z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem na czele odebrali przyznane gminie Czeladź certyfikaty oraz statuetki.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji" jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Program ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki – profesorowie reprezentujący wybrane polskie uczelnie, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego.

Czeladź zdobyła certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” - komisja certyfikacyjna doceniła nasz samorząd za umiejętności projektowania polityki lokalnej w taki sposób, by skutecznie i efektywnie odpowiadać na bieżące i strategiczne wyzwania w sferze kreowania kapitału intelektualnego i społecznego miasta.

Miasto Czeladź zdobyło także nagrodę oraz certyfikat nadzwyczajny „Primus” - otrzymały go te samorządy, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Recenzja sporządzona przez komisję certyfikacyjną zawierająca wnioski, uwagi i rekomendacje sformułowane przez ekspertów oceniających nasz samorząd stanowi dowód uznania dla działań samorządu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających zapewnieniu jak najwyższej jakości kształcenia w Czeladzi. Celem władz miasta jest dalszy rozwój i wzmacnianie potencjału edukacyjnego Czeladzi poprzez inwestycje infrastrukturalne oraz nowoczesne zarządzanie oświatą.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf informacja dla rodziców uczniów klas III i VI.pdf 17-03-13 15:05 56.57KB pobierz plik: informacja dla rodziców uczniów klas III i VI.pdf
odt wniosek o przyjęcie dziecka.odt 17-03-13 15:06 16.54KB pobierz plik: wniosek o przyjęcie dziecka.odt

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H