Portal Miasta Miasta Czeladź
http://n.bip.czeladz.pl/edukacja/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Edukacja 

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i w szkołach podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi.

Placówki oświatowe na terenie Czeladzi, dla których organem prowadzącym jest gmina Czeladź:

Przedszkola:

Szkoły podstawowe:

Na terenie Czeladzi znajdują się także placówki oświatowe, dla których gmina Czeladź nie jest organem prowadzącym: