adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi RPO 2007-2013 Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej

Cel projektu


Zasadniczym celem projektu było rozwiązanie specyficznych problemów występujących w mieście na tle niedoboru ogólnodostępnej, niepłatnej infrastruktury sportowej, w tym zwłaszcza międzyosiedlowej. W Czeladzi występował wyraźny deficyt obiektów sportowych w każdej dziedzinie przy rosnącym popycie oraz malejącej zdolności niektórych grup do pokrywania kosztów użytkowania obiektów płatnych. Deficyt ten szczególnie widoczny był w Śródmieściu i dzielnicy Zarzecze.

boisko ul.Sportowa

 

Projekt zrealizowany został w latach 2010 – 2011.

Opis projektu
W wyniku realizacji projektu wykonano następujący zakres:
-boisko piłkarskie o wymiarze 65x100 m (płyta boiska) ograniczone obrzeżami betonowymi, co z pasami wolnymi od przeszkód wzdłuż boiska i linia tylną daje całkowity wymiar 71x109 m. Trawę syntetyczną trzeciej generacji sztucznych traw ułożono na podłożu z kruszywa o grubości 25cm, podsypki piaskowej grubości 10cm i zasypano suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym.
-ogrodzenie boiska z bramą wjazdową, piłko-chwyty i bramki piłkarskie
-trybuna o lekkiej konstrukcji stalowej na 236 miejsc
-chodniki i place oraz schody na skarpę
-parking na 10 miejsc postojowych
-ogrodzenie zewnętrzne od strony południowej i wschodniej o długości 435mb
-teren do obsiania trawy 1500m²
-5 koszy na śmieci oraz stojak na 10 rowerów
-instalacja oświetleniowa boiska zrealizowana na 4 masztach aluminiowych
-monitoring wizyjny obiektu.

boisko ul.Sportowa


3 czerwca 2011 roku dokonano odbiorów końcowych robót. W wyniku realizacji projektu powstał obiekt sportowy wnoszący nową jakość w ofertę sportowo – rekreacyjną gminy.

boisko ul.Sportowa

 

 

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2.239.397,39 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR: 1.903.487,78 zł.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry