adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi RPO 2007-2013 Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi

Cel projektu


Bezpośrednim celem projektu jest rozwiązanie specyficznych problemów o charakterze technicznym oraz funkcjonalnym, występujących na tle braku uzbrojenia technicznego we wnętrzu Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi. Niedorozwój infrastruktury drogowej i wodno – kanalizacyjnej poza terenami przylegającymi bezpośrednio do ulic Handlowej i Wiejskiej hamuje wykorzystanie potencjału rozwojowego Strefy.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie uruchomienie dalszych terenów dla inwestorów. Stworzone zostanie dla nich atrakcyjne miejsce do inwestowania, wykorzystujące swój potencjał lokalizacyjny – miejsce wyróżniające się dogodną lokalizacją oraz nowoczesną infrastrukturą.

Projekt realizowany jest w latach 2010 – 2012.

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest budowa I etapu infrastruktury technicznej mającej obsługiwać tereny położone we wnętrzu Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi. Obecnie teren ten, posiadający wysoki potencjał lokalizacyjny, praktycznie pozbawiony jest infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej, co z kolei hamuje napływ inwestycji o rozwój firmy w tym rejonie.

W ramach zadania wykonywane są prace związane z budową ulicy Gdańskiej wraz z towarzyszącym uzbrojeniem: kanalizacją sanitarną, deszczową, pompowniami, zbiornikami retencyjnymi, wodociągiem, kanalizacją teletechniczną i oświetleniem.

 

Zakres projektu obejmuje:

budowę gminnej ulicy Gdańskiej klasy Z i L, o orientacyjnej pow. 16.851 m2 i długości 1.571 + 324 mb oraz chodnika łączącego ul. Gdańską z układem komunikacyjnym miasta - ul. Mysłowicką i ul. Będzińską o powierzchni 1.040 m2 i długości 447 mb;
• budowę systemu kanalizacji deszczowej m. in. z przepompowniami, zbiornikami retencyjnymi nr 1 i 3, wylotem do rzeki Brynicy i separatorami – łącznie 4.908,0 mb (wg profilów 4.618,0 mb);
• budowę systemu kanalizacji sanitarnej – łącznie 3.456,0 mb (profile 3.567,6 mb);
• budowę wodociągu (3 odcinki: Dn300, Dn100, Dn100) – łącznie 2.009,0 m (profile 2.070 m);
• budowę kanalizacji technicznej – 1.649 mb;
• oświetlenie ulicy Gdańskiej.

foto: Gospodarcza Brama Śląska w Czeladzi

 

foto: Mapa z zaznaczoną do realizacją ul. Gdańską (żółta linia)

 

W wyniku realizacji projektu Strefa otrzyma nowoczesną infrastrukturę, w której możliwy będzie rozwój MSP i powstanie nowych miejsc pracy. Całkowita wartość projektu realizowanego z dofinansowaniem EFRR wynosi 25.293.193,64 zł, z czego środki z EFRR do wysokości 19.418.625,26 zł.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry