adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Działki budowlane Oferta nr 4 ul. Legionów – „Szyb Jana”

ul. Legionów – „Szyb Jana”


działki nr 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 55/1, 56/1, 57/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1 arkusz mapy nr 35

Powierzchnia : 1,0 ha własność Gmina Czeladź

Ustalenia MPZP:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Czeladzi Nr LXX/1213/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r. Nr 148, poz. 2421), przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem:


5 MW/U, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa usługowa w parterach budynków z wyjątkiem:
a) sprzedaży, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych i motocykli;
b) sprzedaży paliw;
c) handlu odpadami i złomem;
d) handlu hurtowego;
3) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury;
b) place zabaw dla dzieci;
c) ulice dojazdowe;
d) parkingi;
e) ciągi pieszo – rowerowe i pieszo - jezdne;
f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
g) zieleń urządzona;

Możliwości podziałowe:

Nie przewiduje się podziału nieruchomości.
Sprzedaż w całości na rzecz dewelopera.

Inne:

Opis nieruchomości: Teren płaski porośnięty trawami.
Dostępność uzbrojenia: do nieruchomości stanowi sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa i ciepłownicza.
Przez nieruchomość przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia. Dopuszcza się możliwość likwidacji, zmiany trasy lub innego sposobu prowadzenia sieci.
Sąsiedztwo: stanowią tereny ogrodów działkowych.
Dojazd do nieruchomości – ulicą o nawierzchni asfaltowej.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry