adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Działki budowlane Oferta nr 5 Osiedle Ogrodowa - „Szyb Kondratowicza”

Osiedle Ogrodowa - „Szyb Kondratowicza”

Teren ten składa się z działek:
1. stanowiących własność Gminy Czeladź oznaczonych numerami: 47/2, 49, 50, 46/1, 276/1, 149/15, 149/8, 277/3, 277/2, 277/1,
2. stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź oznaczonej numerem 51/13,
3. stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób prawnych oznaczonych numerami: 48,

Powierzchnia : 7,6 ha.


Ustalenia MPZP:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XL/277/2001 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź obszar ten został oznaczony symbolem:


MN - mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy
Z1 - zieleń ogólnodostępna, uzupełniające i dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej, ulice, ciągi piesze, ścieżki rowerowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) zachowanie i pielęgnacja istniejącego starodrzewu,
2) zagospodarowanie zielenią urządzoną wzbogaconą elementami małej architektury.
Z2 - zieleń ogólnodostępna
nakaz urządzenia placu głównego z wyeksponowanym symbolem po byłym szybie „Kondratowicz” jako identyfikator miejsca,
zagospodarować teren zielenią ozdobną,
wyłączyć na trwałe spod zabudowy teren w promieniu 20 m, o którym mowa w ust.1

Na załączniku mapowym oznaczono:

- kolorem żółtym działki Gminy Czeladź,
- kolorem białym działki osób innych,
- kolorem niebieskim zasięg obowiązującego planu miejscowego.

Oferta nr 5 Osiedle Ogrodowa - „Szyb Kondratowicza”

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry