adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Działki budowlane Oferta nr 6 ul. Mysłowicka

ul. Mysłowicka

działki oznaczone numerami: 202, 206, od 207/1 do 207/9 arkusz mapy 24 oraz 225, 226 arkusz mapy 27

Powierzchnia : 4,2 ha w tym 0,1 ha własność os. fiz.

Ustalenia MPZP:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Czeladzi Nr XXIX/359/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2008r., Nr 20 poz. 479 z dnia 6 lutego 2008 r.), przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem:


„1 MNz – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej ” oraz „2 Zo – tereny zieleni ochronnej”

Możliwości Podziałowe:


Minimalna powierzchnia działki budowlanej

- 550 m2 (z tolerancją: minus 10%) – dla zabudowy wolnostojącej;
- 450 m2 (z tolerancją: minus 10%) – dla zabudowy bliźniaczej;
- 350 m2 (z tolerancją: minus 10%) – dla zabudowy szeregowej;


Minimalna szerokość działek od frontu dla zabudowy jednorodzinnej:

- wolnostojącej: 22 m,
- bliźniaczej i szeregowej: 10 m,
Wymóg zapewnienia dojazdu publicznego do projektowanej sieci kanalizacyjnej magistralnej.
Konieczność ujednolicenia stanu prawnego nieruchomości np. poprzez dokonanie zamiany

Ilość budynków:

ok. 35-45 budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i wolnostojącej)

INNE:

Teren płaski z niewielką ilością zieleni porośnięty pojedynczymi drzewami.
Po stronie inwestora konieczność realizacji układu komunikacyjnego przelotowego z prostopadłym włączeniem do istniejącego układu dróg osiedlowych i ul. Mysłowickiej.
Dostępność uzbrojenia do nieruchomości stanowi sieć wodociągowa i energetyczna.
Sąsiedztwo stanowią tereny mieszkaniowe jednorodzinne.
Dojazd do nieruchomości – ulicą o nawierzchni asfaltowej.
Po stronie inwestora konieczność realizacji układu komunikacyjnego przelotowego z prostopadłym włączeniem do istniejącego układu dróg osiedlowych i ul. Mysłowickiej.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry