adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi RPO 2007-2013 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna - Podwalna

Cel projektu

Bezpośrednim celem projektu było rozwiązanie specyficznych problemów komunikacyjnych centrum miasta o charakterze technicznym oraz funkcjonalnym, występujących w ciągu dróg 1 Maja – Szpitalna, będących komunikacyjnym tzw. wąskim gardłem miasta i uczynienie go funkcjonalnym technicznie i geometrycznie, bezpiecznym i wydolnym (uwzględniając prognozy natężenia ruchu na lata następne).

Do celów cząstkowych projektu należy:

-dostosowanie dróg do wciąż rosnącego ruchu komunikacyjnego, w tym ciężkiego (podniesienie nośności z 80 do 100 kN / oś, poprawa stanu technicznego z C na A), prowadzonego od DK94 do centrum i położonej za nim strefy gospodarczo – przemysłowej przy ul. Wojkowickiej;

-wzrost dostępności komunikacyjnej centrum;

-upłynnienie ruchu potoku pojazdów DK94 – centrum miasta – skrócenie czasu przejazdu (wymierna jednostkowa korzyść czasowa – 0,18 – 0,75 min.).

-udrożnienie i odciążenie układu drogowego w pozostałej części Śródmieścia;

-poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka kolizjami i wypadkami, znacznie przekraczającego w rejonie projektu średnią w mieście, a spowodowanego niefunkcjonalną  i złą widocznością na skomplikowanym geometrycznie skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Szpitalnej;

-integracja układu drogowego centrum z potrzebami w zakresie komunikacji zbiorowej dla linii obsługujących poza Czeladzią także Bytom, Piekary, Siemianowice Śląskie, Katowice, Sosnowiec, Wojkowice, Będzin oraz Dąbrowę Górniczą.

Inwestycja zrealizowana została w latach 2008 – 2009.

Zakres zrealizowanego projektu (zaznaczony żółtą linią)
Ulica Szpitalna po realizacji


Opis projektu


Projekt realizowany był w ścisłym centrum, w obszarze gęstej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a ponadto w rejonie ochrony konserwatorskiej. Jego zakres określono ze względu na specyficzne problemy funkcjonalne i techniczne, jakie projekt miał rozwiązać.

Przedmiotem projektu była przebudowa układu drogowego w centrum Czeladzi, w tym ulic powiatowych 1 Maja i Szpitalnej oraz gminnej ulicy Podwalnej.

Ulice 1 Maja  – Szpitalna są główną osią komunikacyjną miasta w układzie północ – południe, łącząc zabytkowe centrum i Śródmieście z przebiegającą przez nie Drogą Krajową nr 94. Realizowany układ drogowy był niedostosowany technicznie i geometrycznie do narastającego ruchu, co skutkowało wysoką wypadkowością. W ramach projektu skorygowano przebieg dróg, podniesiono ich nośność, wybudowano dwa  nowe przystanki autobusowe, przebudowano oświetlenie, odwodnienie i infrastrukturę techniczną. W rezultacie przebudowany układ drogowy jest bardziej efektywny, funkcjonalny technicznie i geometrycznie, bezpieczny i wydolny.

Całkowity koszt realizacji wyniósł 3.964.211,48 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR 1.769.444,84 zł.

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry