adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi RPO 2007-2013 Remont centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi

Cel projektu


Celem projektu było zachowanie dla następnych pokoleń dziedzictwa kulturowego miasta i regionu w efekcie modernizacji głównej placówki i instytucji kultury działającej w Czeladzi, prowadzącej poza działalnością w zakresie informacji, udostępniania zbiorów czy promocji czytelnictwa także szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i popularyzującą wiedzę, spotkania autorskie, poetyckie, muzyczne, plastyczne, ekologiczne, czy działania szkoleniowe dla osób starszych.
Zrealizowanie celu projektu jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności lokalnej w zakresie życia kulturalnego miasta Czeladz, gdyż przez lata działalności biblioteki, stała się ona głównym ośrodkiem prowadzącym szeroko zakrojoną działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną, popularyzując wiedzę i kulturę oraz regionalistykę, pełniąc przy tym ogromnie ważną rolę ośrodka informacyjnego.


Projekt został zrealizowany w latach: 2007 – 2013.

Opis projektu.
Przedmiotem projektu były prace związane z remontem i częściową przebudową budynku centrali miejskiej Biblioteki w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27 w centrum miasta, polegające na:
- Uporządkowaniu gospodarki ściekowej budynku: wykonaniu nowych przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego, osuszeniu zalewanych do tej pory ścian piwnic, ich izolowaniu, budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej ze względu na liczne problemy w zakresie zalewania piwnic wodami opadowymi zmieszanymi z cofającymi się ściekami sanitarnymi, podmakaniem piwnic;
- Remoncie pomieszczeń na parterze obiektu i zmianach w układzie funkcjonalnym pomieszczeń, w ty, w hallu z częścią wystawową, czytelni dziecięcej wraz z jej wydzieleniem od pomieszczeń hallu, zmianie układu pomieszczeń pracowników merytorycznych biblioteki opracowujących zbiory itp.;
- Wykonaniu podjazdu dla osób na wózku, przebudowie wejścia głównego na odpowiadające normom ewakuacyjnym, potrzebom osób niepełnosprawnych oraz ppoż., a także likwidacji progów, przebudowie posadzki oraz sanitariatów z dostosowaniem i wydzieleniem wc dla osoby na wózku;
- Modernizacji klatki schodowej na pieto z przełożeniem hydrantu;
- Wydzieleniu i wygłuszeniu pomieszczeń czytelni dla dorosłych na piętrze z zabudową ścianki ognioodpornej jak w czytelni dziecięcej;
- Wykonaniu instalacji monitoringu obiektu;
- Wymianie instalacji oświetlenia na energooszczędne z częściową wymiana instalacji elektrycznej, w tym wymianie zasilania i tablicy rozdzielczej;
- termomodernizacji obiektu, obejmującej wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, piwnic, stropodachu i wymianę stolarki okiennej z usprawnieniem nawiewu;
- uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu przed obiektem.

Realizacja projektu w założonym zakresie powoli wyrównać dostęp do infrastruktury o dóbr kultury i stworzyć w Czeladzi nowoczesny obiekt bez barier, dostosowany do nowych standardów budowlanych i energetycznych, ale i rosnących wymagań użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych.

Miejska Biblioteka Publiczna - centralaCałkowita wartość projektu wyniosła 1 060 627,69 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR do kwoty 901 533,53 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry