adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi RPO 2007-2013 Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 


Priorytet III:
Turystyka

Działanie 3.2:
Infrastruktura okołoturystyczna

Tytuł projektu:
„Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn
w Czeladzi” - id 1283

 Numer umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-076/11-00

 Nazwa beneficjenta: Gmina Czeladź
Całkowita wartość projektu: 2 256 033,22 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 917 628,23 PLN
Okres realizacji projektu: 25.03.2013 r. - 30.11.2013 r.

Lokalizacje projektu:
Powiat: będziński
Gmina: Czeladź
Miejscowość: Czeladź


Projekt dotyczył obszaru zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi, znajdującej się wraz z Galerią Sztuki Współczesnej Elektrownia na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Ślaskiego.

Przedmiotem projektu była budowa elementów bazy okołoturystycznej (drogi wewnętrznej, dwóch parkingów, chodników) infrastruktury rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego trasy nr 492 wraz
z placem wypoczynkowym i infrastrukturą dla cyklistów), parku tematycznego, a także odwodnień, oświetlenia, ogrodzeń, małej architektury służącej turystom oraz zieleni.

Celem projektu była znacząca poprawa standardu obsługi rosnącego ruchu turystycznego, profesjonalizacja otoczenia pod kątem potrzeb turystów i osób starszych, a ponadto uporządkowanie zdegradowanej przestrzeni wokół Galerii.

Pozycje kosztów kwalifikowanych projektu to:

  1. Droga wewnętrzna
  2. Oświetlenie terenu wraz z zasilaniem
  3. Odwodnienie terenu
  4. Ogrodzenie terenu
  5. Parkingi
  6. Pasaż z parkiem tematycznym, pozostała komunikacja
  7. Mała architektura
  8. Zieleń oraz zagospodarowanie terenu
  9. Nadzory techniczne i konserwatorskie oraz autorskie
  10. Promocja projektu

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry