Portal Miasta Miasta Czeladź
http://n.bip.czeladz.pl/main/tlumacz-jezyka-migowego
Drukuj grafikę : tak / nie

Tłumacz języka migowego

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tzw. osoby przybranej, która ma pomagać w porozumiewaniu przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Czeladź. Usługa tłumacza jest bezpłatna.

W tym celu osoba powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie:

lub korzystając z pomocy osoby trzeciej, dzwoniąc pod numer 32 76 37 900 lub na numer jednego z wydziałów Urzędu.
Urząd Miasta Czeladź w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.