Portal Miasta Miasta Czeladź
http://n.bip.czeladz.pl/miasto/Czeladzinfosms
Drukuj grafikę : tak / nie

Czeladź info SMS

Miasto Czeladź wprowadza nową usługę - aplikację „Czeladź Info SMS”, za pomocą której mieszkańcy będą otrzymywać drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS, bieżące informacje przygotowywane przez Urząd Miasta.

Zapisz się do „CzIS”, a otrzymasz wiadomości dotyczące m.in.:
• imprez kulturalnych i sportowych w mieście
• zagrożeń meteorologicznych
• ważnych informacji o stanie miasta


Do systemu można zapisać się na trzy sposoby, wybierając jeden z nich:

• wypełniając formularz

, a także w infokioskach w całym mieście
• wysyłając sms na numer 4322 wpisując w treści Czeladz.info (opłata zgodnie z taryfą operatora).
• wypełniając formularz tradycyjny dostępny w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta w Czeladzi.

Po wypełnieniu formularza osoba zainteresowana zostanie poproszona o wpisanie kodu weryfikacyjnego. Po jego wpisaniu numer zostanie dodany do bazy. Otrzymywanie SMS-ów z „Czeladź Info SMS” (CzIS) jest usługą bezpłatną. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem „Czeladź Info SMS” pokrywa Miasto Czeladź.