adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
12 2020
kategoria:
Konkursy

12 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z dziedziny

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się:

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Czeladź;

na stronie internetowej Miasta www.czeladz.pl – zakładka: Sprawy społeczne – Organizacje pozarządowe – Aktualne konkursy

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.czeladz.pl w zakładce Tablica ogłoszeń – Organizacje pozarządowe
(http://bip.czeladz.pl/tablica_ogloszen/organizacje_pozarzadowe/Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-Pomoc-spoleczna-w-tym-pomoc-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-oraz-wyrownywanie-szans-tych-rodzin-i-osob/idn:1139.html)

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry